Pravidla

 

Obecná pravidla

 

 • Účastníci mladší 15-ti let se mohou zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce
 • Účastník startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby
 • Účastník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl
 • Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel právo odložit start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací
 • Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví,škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním
 • Všechny účastníky žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky a pohybovali se jen v předem vymezených prostorech
 • Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení z budoucích akcí tohoto závodu
 • Účastník souhlasí s uveřejněním na webových stránkách foto a video materiálu pořízeného v průběhu závodu a nebude po pořadateli požadovat žádnou peněžní ani jinou kompenzaci v souvislosti s touto skutečností
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení

Závod

 

 • Účastník může být vyloučen z závodu, pokud se nebude držet pokynů pořadatelů a bude jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla závodu
 • Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě kolečkové brusle, koloběžky, jízdní kola či jiné jízdní prostředky
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat trasuť závodu
 • Do prostoru startu a cíle je dovolen vstup se zvířaty
 • Pořadatel závodu zajišťuje v místě startu a cíle úschovnu věcí a převlékárnu
 • Pořadatel závodu neručí za odložené věci
 • Občerstvení pro účastníky závodu bude podáváno na trati a v cíli

 

 

 

Registrace

 

 • závodu na trasách 100, 50 a 25 km se mohou účastnit pouze on-line řádně zaregistrovaní účastníci
 • Registrace bude probíhat on-line na webových stránkách závodu
 • Každý účastník odesláním on-line přihlašovacího formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit
 • Registrace bude platná až po jejím zaplacení, připsáním určené peněžní částky na účet pořadatele v plné výši
 • Registrace, která nebude zaplacená do 10 dnů, se automaticky bez náhrady ruší
 • Informace pro zaplacení budou neprodleně odeslány na zadanou e-mailovou adresu účastníka
 • Cizí státní příslušníci mohou uhradit poplatek hotově na startu při akreditaci
 • Cizí státní příslušníci hradí poplatek v české měně v Kč, platba je možná i v eurech €
 • Registrační poplatek uhrazený účastníkem je nevratný
 • Registrační poplatek je možno převest na jinou osobu, která se účastní závodu bez rozdílu kategorie
 • Změny v registracích jsou možné pouze do 5 pracovních dní před startem závodu. Poté již změna nebude možná
 • Změna registrace je zpoplatněná

Povinná výbava

 

 • Plně nabitý funkční mobilní telefon
 • Funkční čelovka nebo baterka pro trasy 50km a 100km
 • Vlastní kelímek nebo hrnek na nalévané tekutiny (šetříme přírodu)

 

Doporučená výbava

 

 • Trekové hole
 • Hydrokoloidní náplasti na puchýře
 • NRC alu folie proti prochladnutí
 • Náhradní alkalické baterie do čelovky
 • Peněžní hotovost
 • Pružné obinadlo
 • Lékařská bílá vazelína
 • Náhradní ponožky
 • Vlastní podrobná mapa

Startovní balíček

 

 • Startovní balíčky si účastníci mohou vyzvednout v den konání závodu v zázemí startu a cíle, v registračním stanu
 • Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat
 • Startovní čísla nebudou vydána, každý účastník si pamatuje svoje startovní číslo ze startovní listiny
 • Měřící čip nebude vydán, měření bude pořadatel provádět ručně
 • Startovní balíček obsahuje:

  • stručný itinerář trasy s vyznačenými kontrolními body
  • kontrolní kartu pro označování průchodů kontrolními body
  • účastnické tričko (pokud bylo objednáno při registraci)
  • drobné propagační předměty od partnerů (pokud budou dodány)

 

 

Výsledky

 

 • Vyhodnoceni budou první tři v každé kategorii
 • Vyhodnocené budou trasy 100 km, 50 km a 25 km
 • Neoficiální výsledky závodu budou zveřejňovány průběžně on-line na webových stránkách závodu
 • Oficiální výsledky budou zveřejněny na webu do 48 hodin po ukončení závodu
 • Průběžné časy jednotlivých kontrol budou zaznamenávaný ručně
  Pro usnadnění a zrychlení kontrol pamatujte si svoje startovní číslo podle startovní listiny
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kategorii nevyhlásit, pokud bude méně jak 5 účastníků

 

 

 

 

Ceny

 

 • Vítězové soutěžních kategorií obdrží diplomy a drobné ceny
 • Ceny pro vítěze jsou zajištěny pro první tři v každé kategorii
 • Předání cen je podmíněno osobní účastí na vyhlášení vítězů po skončení závodu
 • Ceny nejsou právně vymahatelné
 • Nevyzvednuté ocenění propadá ve prospěch pořadatele
 • Pořadatelé si vyhrazují právo vyhlásit i vítěze dogtrekkingu v závislosti na počtu přihlášených účastníků se psy

 

 

 

 

 

Reklamace

 

 • Reklamovat výsledek lze nejpozději do 5 kalendářních dní od ukončení závodu na e-mailové adrese pořadatele

 

 

 

 

 

 

 

Kliknutím na záložku zobrazíte upřesňující informace